Mobirise

Anbi

De Peter Faber Stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

Peter Faber Stichting

KVK Nummer: 34387187
RSIN Nummer: 8222.28.300
Adres: Dr. Jan van Breemenstraat 1A, 1056 AB, Amsterdam

Doelstelling conform statuten: 

Het vergroten van de maatschappelijke kansen van met name jongeren in een achterstandspositie, met name door het in aanraking brengen van hen met theater en mede daardoor het bevorderen van hun persoonlijkheidsontwikkeling.

Klik hier om onze statuten in te zien.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De Peter Faber Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitvoeren van op maat gemaakte projecten gericht op verschillende doelgroepen. Elk jaar wordt een projectplan opgesteld waarin drie hoofdprojecten zijn opgenomen. De PFS is een projecten-stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen structurele subsidie. Om de projecten te realiseren werft de Stichting fondsen en giften. Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is. Er bestaan samenwerkingsverbanden met verschillende partners zoals de Politie, de gemeente Amsterdam, de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid waarmee we onze projecten uitvoeren. Onze huidige plannen zijn te lezen in ons projectplan 2020. In het projectverslag zijn de uitgeoefende activiteiten van ons voorgaande plan 2017-2019 te vinden.

Projectverslag 2022

Projectplan 2022

Projectverslag 2021

Projectplan 2021

Projectplan 2020

Projectverslag 2017-2019

Projectverslag 2020

Bestuur en beloningsbeleid:

Het bestuur van de Peter Faber Stichting bestaat uit: Martijn Punt, voorzitter, Sanna Hoogervorst, penningmeester en Tjaard Gimbrère, secretaris. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de uitvoering van haar taken en er zijn geen mensen in dienst van de stichting.

Jaarstukken:

In onderstaande jaarverslagen vind je de cijfers van de Peter Faber Stichting en een toelichting op deze cijfers. Tevens zijn hier de standaardformulieren publicatieplicht ANBI status in te zien.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015


Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020


Mobirise

Steun ons!

De Peter Faber Stichting is afhankelijk van subsidies en donaties en beschikt over een ANBI status. Dit betekent dat alle donaties fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt de stichting steunen door een gift te storten op rekening: NL20 ABNA 0469 1795 97 tnv Peter Faber Stichting.

Indien U een structurele bijdrage wilt leveren kunt U contact opnemen met Jesse Faber op info@jessefaber.nl of 06-199 771 69Statutaire naam: Peter Faber Stichting
Postadres: Dr. Jan van Breemenstraat 1A 1056 AB, Amsterdam
Telefoon: 06-199 771 69
KvK nummer: 34387187
RSIN: 8222.28.300
IBAN: NL20ABNA 0469 1795 97

Contactgegevens

Peter Faber Stichting
Dr. Jan v Breemenstr 1A
1056 AB Amsterdam

                  

contact
info@peterfaberstichting.nl

Designed with Mobirise