Onze projecten

De Peter Faber Stichting heeft sinds haar oprichting films, theatershows, muziekoptredens, workshops en educatieprojecten gerealiseerd. In de afgelopen jaren hebben tientallen jongeren via de Peter Faber Stichting weer een goede positie voor zich zelf in de maatschappij weten te creëren. Peter Faber zet zich samen met zijn team als ervaringsdeskundige in om de doelgroepen te trainen en te stimuleren. Met creatieve projecten laat hij ze in actie komen om hun kansen in het leven te vergroten.
De Peter Faber Stichting werkt voornamelijk met projectplannen die in de regel binnen twee jaar worden gerealiseerd. Momenteel loopt het projectplan: "De Straat is mijn Vader” 2017-2019.

Dit project is in het voorjaar van 2019 afgerond. 

Het vorige projectplan heet "Van nemen naar geven” 2015-2017.

Talentgroep Peter Faber Stichting

Een van de vaste waarden van de stichting is de gelijknamige Talentgroep, het is de kweekvijver van waaruit jongeren en jongvolwassenen doorstromen naar andere projecten. Tijdens wekelijkse creatieve workshops en trainingen wordt er resultaatgericht gewerkt aan diverse uitingen. Zoals schilderen, schrijven, film, toneel en rappen.
Voor meer informatie klik hier.
EPJO – Misdaadpreventie in de dop

In samenwerking met het OM, politie en het ministerie van Oc & W heeft de stichting een interactief scholen-programma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool en de 3e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs. Het EPJO (Educatief Programma Jongeren) is gericht op misdaadpreventie en het maken van de juiste keuzes. Tijdens het programma leren de kinderen dat alles wat je doet een gevolg heeft en dat je met verkeerd gedrag je toekomst kan verpesten. Het EPJO loopt inmiddels in heel Nederland en is een groot succes. Voor meer informatie klik hier.

Hangen of Leven in de Bajes

Dit project is gericht op gedetineerden uit de top 600 van jonge Amsterdamse ‘draaideurcriminelen’ en loopt sinds 2011 in de Bijlmerbajes en de PI Lelystad. De doelstelling is om de deelnemers voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij en ze de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Op basis van eigen ervaringen en betrokkenheid maken ze een werkstuk. Aan het einde van het drie maanden durende project is er een eindpresentatie voor medegedetineerden, bewaarders, staf, familieleden en bedrijven.
Naar de website Hangen of Leven.

Contactgegevens

Peter Faber Stichting
Dr. Jan v Breemenstr 1A
1056 AB Amsterdam

                   

Pim Laan, projectcoördinator
pim@peterfaberstichting.nl
Tel: +31 (0) 6-39227270