Mobirise

Onze projecten

De Peter Faber Stichting heeft sinds haar oprichting films, theatershows, muziekoptredens, workshops en educatieprojecten gerealiseerd. In de afgelopen jaren hebben tientallen jongeren via de Peter Faber Stichting weer een goede positie voor zich zelf in de maatschappij weten te creëren. Peter Faber zet zich samen met zijn team als ervaringsdeskundige in om de doelgroepen te trainen en te stimuleren. Met creatieve projecten laat hij ze in actie komen om hun kansen in het leven te vergroten.

Mobirise


De Peter Faber Stichting werkt met projectplannen die in de regel binnen één jaar worden gerealiseerd.
Momenteel loopt het projectplan: ‘Van Denken naar Doen’ 

Mobirise

Talentgroep Peter Faber Stichting

Een van de vaste waarden van de stichting is de gelijknamige Talentgroep, het is de kweekvijver van waaruit jongeren en jongvolwassenen doorstromen naar andere projecten. Tijdens wekelijkse creatieve workshops en trainingen wordt er resultaatgericht gewerkt aan diverse uitingen. Zoals schilderen, schrijven, film, toneel en rappen.
Voor meer informatie klik hier.

Mobirise

EPJO – Misdaadpreventie in de dop

In samenwerking met het OM, politie en het ministerie van Oc & W heeft de stichting een interactief scholen-programma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool en de 3e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs. Het EPJO (Educatief Programma Jongeren) is gericht op misdaadpreventie en het maken van de juiste keuzes. Tijdens het programma leren de kinderen dat alles wat je doet een gevolg heeft en dat je met verkeerd gedrag je toekomst kan verpesten. Het EPJO loopt inmiddels in heel Nederland en is een groot succes. Voor meer informatie klik hier.

Mobirise

Hangen of Leven in de Bajes

Dit project is gericht op gedetineerden uit de top 600 van jonge Amsterdamse ‘draaideurcriminelen’ en loopt sinds 2011 in de Bijlmerbajes en de PI Lelystad. De doelstelling is om de deelnemers voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij en ze de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Op basis van eigen ervaringen en betrokkenheid maken ze een werkstuk. Aan het einde van het drie maanden durende project is er een eindpresentatie voor medegedetineerden, bewaarders, staf, familieleden en bedrijven.
Naar de website Hangen of Leven.

De Bajes Draait Door

Hier vindt u aflevering 1 van de Bajes Draait Door.
De benodigde gegevens zijn per e-mail naar u verstuurd, gebruik deze om hier in te loggen.

Mobirise

Onze partners

Het werk van de Peter Faber Stichting wordt mogelijk gemaakt door een aantal partners, fondsen en instellingen. Tevens wordt er projectmatig gekeken welke partnerships of samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Op dit moment zijn de voornaamste partners: het Openbaar Ministerie, de Politie en de Gemeente Amsterdam. Voor de financiering van onze projecten zijn we afhankelijk van subsidies en donaties van fondsen en donateurs. Naast een groot aantal kleinere bijdragen van een aantal sponsors hebben twee fondsen de stichting de afgelopen jaren structureel gesubsideerd: de Fundatie van de Santheuvel Sobbe en het steunfonds BJA-COW.

Contactgegevens

Peter Faber Stichting
Dr. Jan v Breemenstr 1A
1056 AB Amsterdam

                   

contact
info@peterfaberstichting.nl

Designed with Mobirise web page maker