Het PFS team

De drijvende kracht van de stichting is Peter Faber zelf, die als motivator en performer zeer dicht betrokken is bij alle projecten. Hij zet de strategische lijnen uit en selecteert per project de juiste professionals en vrijwilligers om mee te werken.

De vaste kern medewerkers van de stichting wordt gevormd door het ‘Top 6 Team’, naast Peter zijn dat: Minchenu Maduro, Lamyn Belgaroui, Rocky Soekha, Vincent Heeren en Jesse Faber. In 2017 is Pim Laan bij de Peter Faber Stichting als projectcoördinator in dienst getreden.

Doelstelling en bestuur

Doelstelling conform statuten: Het vergroten van de maatschappelijke kansen van met name jongeren in een achterstandspositie, met name door het in aanraking brengen van hen met theater en mede daardoor het bevorderen van hun persoonlijkheids-ontwikkeling.

Het bestuur van de Peter Faber Stichting bestaat uit:
Voorzitter - Martijn Punt
Penningmeester - Sanna Hoogervorst
Secretaris - Tjaard Gimbrère


Onze partners

Het werk van de Peter Faber Stichting wordt mogelijk gemaakt door een aantal partners, fondsen en instellingen. Tevens wordt er projectmatig gekeken welke partnerships of samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Op dit moment zijn de voornaamste partners: het Openbaar Ministerie, de Politie en de Gemeente Amsterdam. Voor de financiering van onze projecten zijn we afhankelijk van subsidies en donaties van fondsen en donateurs. Naast een groot aantal kleinere bijdragen van een aantal sponsors hebben twee fondsen de stichting de afgelopen jaren structureel gesubsideerd: de Fundatie van de Santheuvel Sobbe en het steunfonds BJA-COW.

Contactgegevens

Peter Faber Stichting
Dr. Jan v Breemenstr 1A
1056 AB Amsterdam

                  

Pim Laan, projectcoördinator
pim@peterfaberstichting.nl
Tel: +31 (0) 6-39227270